Sweet Jobs | Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2020

I. ΓΕΝΙΚΑ

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου www.sweetjobs.cakedeco.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.sweetjobs.cakedeco.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τον οποιονδήποτε, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομίου, ένα τηλέφωνο και μια διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας). Παράλληλα, ζητάμε προαιρετικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειάζεται να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας).

Στα πλαίσια της πολιτικής επικοινωνίας του Sweet Jobs, και έπειτα από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις προωθητικού χαρακτήρα θα πρέπει να κάνετε εγγραφή μέσω συγκεκριμένης φόρμας/σελίδας στην οποία δηλώνετε ξεκάθαρα τη συναίνεσή σας.Μετά τη διάθεση των προσωπικών στοιχείων και την ολοκλήρωση της εγγραφής στον ιστοχώρο μας ο χρήστης κατέχει δύο προσωπικούς κωδικούς (Προσωπικοί Κωδικοί Πρόσβασης) για την αναγνώρισή του: το Όνομα Πρόσβασης (Username το οποίο είναι το email του) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password). Ο μόνος που έχει πρόσβαση στον Κωδικό Πρόσβασης είναι ο χρήστης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το Sweet Jobs για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Το Sweet Jobs δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους χρήστες από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης.Το ηλεκτρονικό κατάστημα Sweet Jobs με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τις πληροφορίες που εμπιστεύονται οι χρήστες σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. To Sweet Jobs δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.Αυτός ο ιστότοπος δεν αποθηκεύει πληροφορίες πιστωτικών/χρεωστικών καρτών. Όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών Paypal.

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (GDPR) 2016/679

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς.

1. Ποιά στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε

Το Sweet Jobs συλλέγει και διατηρεί στοιχεία που εσείς επιλέγετε να μας δώσετε. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

α. Προσωπικά/εταιρικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης

β. Επαγγελματικά στοιχεία όπως δραστηριότητα εταιρίας

γ. Στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email

δ. Αρχεία που έχετε αποστείλει μέσω της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα βιογραφικά σημειώματα

2. Σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

α. για επικοινωνία για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο αγοράς

β. για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών

γ. για να διασφαλιστεί η πληρότητα και η ορθότητα των δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η διαδικασία αγοράς

δ. στο πλαίσιο ερευνών αγοράς και εκπόνησης μελετών που μας βοηθούν να κατανοούμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας ώστε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας

Εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, οι πληροφορίες που μας δίνετε επεξεργάζονται από εμάς προκειμένου να σας παρέχουμε έγκαιρες και αξιόπιστες προσφορές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της δημιουργίας και δοκιμής νέων συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας των νέων και υφιστάμενων συστημάτων καθώς και για την προστασία από παράνομες παρεμβάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την πληρότητα ή την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή μεταδιδόμενων δεδομένων.

Τέλος, εφόσον έχει παρασχεθεί η συγκατάθεσή σας, το Sweet Jobs δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τους παρακάτω διαφημιστικούς σκοπούς:

α. για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

β. για διεξαγωγή έρευνας ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, προτιμήσεων και ενδιαφερόντων σας ως πελάτη

γ. για τη συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες

3. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με την πάροδο της νόμιμης περιόδου διατήρησης. Σε περιπτώσεις όπου η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την προστασία νομίμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία η προθεσμία παρατείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου όπου τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους παραπάνω σκοπούς.

4. Τα δικαιώματά σας

Το Sweet Jobs διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε.

Έχετε δικαίωμα:

α. να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες ως προς το ποιά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποστέλλονται, την προγραμματισμένη περίοδο διατήρησής τους, την προέλευσή τους, καθώς και να λάβετε πληροφορίες για την ύπαρξη τυχόν αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης προφίλ

β. να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή

γ. Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση νομικών μας αξιώσεων ή για την υπεράσπιση μας έναντι νομικών αξιώσεων τρίτων

δ. Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς

ε. Να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε την διαβίβασή τους σε τρίτο

στ. Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή την ήδη παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΙΙΙ. COOKIES

1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη, όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης του Ιστότοπου και την πλοήγηση του Χρήστη σε αυτόν, ο Χρήστης συναινεί στη δημιουργία και χρήση τους. Εάν ωστόσο ο Χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση των cookies μπορεί είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση του στη διαδικτυακή πλατφόρμα.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;

H χρήση των cookies στη διαδικτυακή μας πλατφόρμα αποσκοπεί στη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και στην προσαρμογή του διαφημιστικού και προωθητικού περιεχομένου στις ιδιαίτερες ανάγκες και ενδιαφέροντά σας.

Περαιτέρω, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση αθροιστικών στατιστικών, οι οποίες μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, προκειμένου να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, προκειμένου να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, πέραν των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Οι κατηγορίες cookies, οι οποίες χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπό μας, είναι οι κάτωθι.

Αναγκαία cookies

Ως τέτοια κρίνονται εκείνα, τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της διαδικτυακής μας πλατφόρμας, επιτρέποντάς σας να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της αποτελεσματικά. Δίχως αυτά δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική λειτουργία της. Τα εν λόγω cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Cookies προτιμήσεων

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον Ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, προκειμένου να παρέχει προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες, τις οποίες συλλέγουν τα εν λόγω cookies είναι ανώνυμες και δεν παρακολουθούν την περιήγησή σε άλλους ιστότοπους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή περιατέρω υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως η προβολή βίντεο ή η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες ως προς τον τρόπο, με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, όπως λόγου χάρη ποιες ενότητες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από αυτές.

Αυτού του είδους τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του Ιστοτόπου.

Cookies προωθητικού χαρακτήρα

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προώθηση εμπορικού περιεχομένου, το οποίο προσιδιάζει στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την καταγραφή της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Μία ακόμη σημαντική λειτουργία τους είναι το γεγονός ότι μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί, ώστε να καθορίσουμε ποιά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά, προκειμένου να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες, οι οποίοι σας προώθησαν σε εμάς.

Third Party cookies

Αυτά τα cookies τοποθετούνται από συνεργάτες, στους οποίους διαφημιζόμαστε, για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγονται δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδραση με τον Ιστότοπό μας. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τους συνεργάτες μας, προκειμένου να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μας.

3. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλέσετε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

4. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

- Πρόσβαση στα δεδομένα σας

- Διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας

- Φορητότητα των δεδομένων σας

- Περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας

- Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας

- Άρση της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας.

Όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, καθώς επίσης και το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε τη δυνατότητα να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο operations@cakedeco.gr

5. Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί ή να ανανεωθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στο περιεχόμενό της. Σε κάθε περίπτωση θα αναγράφεται η τελευταία ημερομηνία αναμόρφωσής της.

ΙV. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ


Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το Eλληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Η χρήση cookies εγγυάται τη βέλτιστη εμπειρία σας στον ιστοχώρο.

Σύνδεση

Εγγραφή

Forgotten Password

Καλαθι

Καλάθι